Hot News :

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

      ตำบลยาง จัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อประมาณ พ.ศ.2420 โดยมีนายพื้น ไชยนาถ อพยพมาจากบ้านม่วง อำเภอพิบูลมังสาหาร ก่อตั้งบ้านเรือน มีผู้นำหมู่บ้าน คือ นายจูม สุทธัง ปี พ.ศ. 2540 ได้จัดตั้งเป็น ตำบล ขณะนั้นเขตการปกครองของอำเภอขึ้นอยู่กับ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาขึ้นอยู่กับ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2512 แยกจาก อำเภอเดชอุดม ขึ้นกับ อำเภอน้ำยืน เป็นกิ่งอำเภอน้ำยืน และ ตำบลยางได้แยกไปอีก 2 ตำบล คือ ตำบลเก่าขาม และ ตำบลบุเปือย

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ