Hot News :

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.ยาง เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง

วันจันทร์, 05 กันยายน 2565 14:54

     วันที่ 5 กันยายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่อบต.ยาง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารถธงชาติหน้าเสาธง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย และความสามัคคีในองค์กร พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ประจำสัปดาห์นี้ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของอบต.ยางให้รับทราบร่วมกันและถือปฏิบัติต่อไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ