Hot News :

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์เด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     ผลิตภัณฑ์เด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีชื่อเสียงและเป็นสินค้าโอท็อปประจำตำบล มีดังต่อไปนี้ 1.ทุเรียน 2.ข้าว 3.เงาะ 4.มะยงชิด 5.ผ้าไหม 6.กระติบข้าวเหนียวและผลิตภัณฑ์จากต้นไหล 7.พริกไทย 8.กล้วย 9.มะละกอ 10.ยางพารา 11.มันสำปะหลัง 12.ข้าวโพด 13.มะไฟ เป้นต้น และยังมีพืชไร่ พืชสวน ผลไม้ อาหาร ขนม อีกมากมายที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในตำบลยางให้มีเศรษฐกิจในครัวเรือนที่พอเพียงและยั่งยืน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ