Hot News :

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรมการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมวัดป่าจันทรังษี

วันจันทร์, 29 สิงหาคม 2565 14:02

     วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรมการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ณ วัดป่าจันทรังษี บ้านโนนเรืองศรี ม.11 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ตามภารกิจ MOU ระหว่างปลัดกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์ เพื่อทำทาน ศีล ภาวนา โดยนำสิ่งของจากการทำบุญตักบาตรไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและมีชีวิตที่ดีในสังคมได้อย่างมีความสุข

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ