Hot News :
กองสวัสดิการและสังคม

นายสงวน ทยานสิงห์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 089-9457423

พนักงานส่วนตำบล

นายสงวน ทยานสิงห์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางศิริพร ไชยสิงห์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวปิยะรัตน์ ลวดลาย

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวดวงฤทัย ปั้นทอง

อาสาบริบาลท้องถิ่น

นางสาวขวัญฤดี จำปาขาว

อาสาบริบาลท้องถิ่น

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ