Hot News :

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     วันที่ 6 เมษายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาว โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการดูแลรักษาโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลยาง ที่กำลังแพร่ระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ