Hot News :
กองคลัง

นางสาวจินตะนา พันจันลา

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 062–7823541

พนักงานส่วนตำบล

นายจิตรกร เรืองธรรม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาววิภาพร ศรีสุข

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาววิจิตรา บุญเติม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุพัตรา ชัยมูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวรุ่งอรุณ อัจฉฤกษ์

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ