Hot News :

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำตำบลยาง มีดังต่อไปนี้ 1.กลุ่มผ้าไหมและผ้าย้อมดินภูเขาไฟ บ้านหนองคู ม.4 2.กลุ่มสานกระติบข้าวและผลิตภัณฑ์จากต้นไหล บ้านหนองคู ม.4 3.กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 4.กลุ่มแม่บ้านสานเปลจากผ้าและเศษผ้า เป้นต้น และยังมีกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกมากมายที่เป็นเอกลักษณ์อันมีค่าอย่างยิ่งของตำ่บลยาง เหมาะสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ต้องการได้ตลอดเวลา

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ