Hot News :
กองช่าง

นายชัยณรงค์ พัฒจักร

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 081-8763290

พนักงานส่วนตำบล

นายเอกพงษ์ แสงเดือน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายพัชระพงค์ ศรีกุล

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายคงคา ทองทับ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวสมปอง ผิวก่ำ

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ