Hot News :

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไขฉบับที่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์, 20 ธันวาคม 2564 21:00

      องค์การบริหารส่วนตำบลยาง แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไขฉบับที่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ